Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Благоевград е учредена на 29.03.2019 г.

Към настоящия момент в колегията членуват 35 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия: BG22STSA93000026396110

IBAN : STSABGSF

Банка: ДСК

В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Благоевград

С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Тодор Александров“ №19

Регионален председател

+359 888 30 00 15

Имейл

office-blagoevgrad@baz.bg

Новини

Структура

РК Благоевград

Стоян Солаков

Председател

 • Заместник председател: Петер Кирилов Арабаджиев

  Секретар: Борислав Тодоров Tикилянов

  Членове:

  1. Виолета Георгиева Терзиева
  2. Мариела Банчева Манзурова
  3. Павлина Атанасова Икономова
  4. Кристиян Росенов Урумов
 • Контролна комисия:

  Председател: Методи Георгиев Симеонов

   

  Членове:

  1. Елена Иванова Катранджиева
  2. Емил Валентинов Иванов

   

  Комисията по професионална етика:

  Председател: Александър Димитров Манов

  Членове:

  1. 1.Елена Кирилова Шейтанова
  2. Валери Йорданов Бързаков

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-blagoevgrad@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 888 300 015

Полезни връзки